Návod na změření šířky paty

Dva kroky postačí k tomu, abyste si změřili šířku paty. Obrázky nohou níže ukazují jeden z nejjednodušších způsobů, jak to provést:

1. Obkreslíte patu na čtvrtku papíru kolmo postavenou tužkou. Vhodná pozice těla je v sedě.

jak_zamerit_sirku_paty

 

 

 

 

 

 

 

2. Na vzniklém obrysu paty (obr. 5) si vyznačte body A a B podle obrázku níže. Body A a B tvoří úsečku, kterou změříte v mm. Tato úsečka je šířka paty.

 

jak_zamerit_sirku_paty_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vložky Superfeet se v závislosti na jejich velikosti liší nejen jejich délkou, ale také jejich šířkou patní misky (viz Obr. 6 a 7).

Velikosti Superfeet určují také rozsah velikostí obuvi, která je orientační. Jedna velikost Superfeet odpovídá třem velikostí obuvi. Délka vložky je dostatečně velká pro daný rozsah velikosti obuvi. Tvar vložky Superfeet se při vkládání do obuvi upravuje v přední části nůžkami ostřižením podle původní vyjmuté vložky z obuvi.

Velikosti Superfeet se udávají písmeny velké abecedy. Velikostní tabulka níže ukazuje převod velikosti Superfeet na rozsahy velikosti vaší obuvi.

Superfeet_velikostni_tabulka